LGBT Asylum søger en Rådgivningskoordinator

LGBT Asylum søger en rådgivningskoordinator til ledelse af vores rådgivning. Stillingen er nyoprettet og forudsætter flere års dokumenteret arbejdserfaring med (sags)rådgivning af mennesker i marginaliserede positioner samt kendskab til arbejdsbetingelser i en mindre NGO. Uddannelsesbaggrund kan fx være socialrådgiver, psykolog eller jurist, men hvilken faglig baggrund er ikke afgørende. Stillingen kræver en stor arbejdskapacitet og et veludviklet overblik over komplekse problemstillinger – både i det daglige og på den lange bane.

Rådgivningskoordinatoren refererer til generalsekretæren.

Rådgivningskoordinatoren får ledelsesansvar af organisationens rådgivning og rådgivningsaktiviteter. Der er ca. 35 frivillige kontaktpersoner, der tilbyder individuel sagsrådgivning til målgruppen, og målet er at rekruttere yderligere kontaktpersoner i nærmeste fremtid. Rådgivningen tager afsæt i vores queer-to-queer metode, som er baseret på peer-to-peer.

En hovedopgave for rådgivningskoordinatoren er faglig understøttelse af de frivillige kontaktpersoners sagsarbejde. Det er derfor et krav, at rådgivningskoordinatoren har forudsætninger for at vejlede og supervisere frivillige både ift. enkeltsager og på kontaktpersonsmøder med sagsgennemgang og overblik over flere sager.

Rådgivningskoordinatoren skal også kunne vejlede fagprofessionelle samarbejdspartnere og hurtigt og proaktivt kunne tilegne sig ny og opdateret viden inden for rådgivningens sagsområder. Rådgivningskoordinatoren vil deltage som organisationens repræsentant i relevante eksterne netværksfora med mulighed for erfaringsudveksling og videndeling.

Det er rådgivningskoordinatorens ansvar at varetage den daglige telefon- og emailrådgivning, tage imod nye sager og tildele og matche kontaktpersoner til sager. Det er også rådgivningskoordinatorens ansvar at have overblik over, hvilke behov kontaktpersonerne har for at løfte sagsrådgivningen bedst muligt og ikke brænde ud, som der er stor risiko for, da sagerne kan have meget voldsomme og komplekse problemstillinger.

Rådgivningskoordinatoren skal have flair for systematik og dokumentation, da alle sager kontinuerligt og stringent dokumenteres og opdateres i vores sagssystem – og der skal implementeres et nyt evaluerings- og registreringsredskab for samtlige sager.

Rådgivningskoordinatoren vil få ansvar for at opbygge en åben personlig rådgivning med åbningstid 2-3 gange ugentligt. Den åbne personlige rådgivning skal tilbyde rådgivning til målgruppe-brugere uden forudgående aftale og gøre det muligt for alle medlemmer og frivillige kontaktpersoner i LGBT Asylum at mødes og drøfte og opdatere sager uden for de planlagte sagsrådgivninger og kontaktpersonsmøder. Det er de frivillige kontaktpersoner, der løfter rådgivningen af målgruppen – og rådgivningen bliver fagligt understøttet af rådgivningskoordinatoren. Etableringen af rådgivningen kommer til at foregå i tæt samarbejde med fællesskabs- og frivilligkoordinatoren med overlap til organisationens mentorprogram og psykosociale netværksaktiviteter.

Den åbne personlige rådgivning skal imødekomme en bred vifte af spørgsmål og henvendelser inden for asyl- og integrationsområdet. Rådgivningen dækker både besvarelse af spørgsmål og samtaler om mental sundhed og trivsel, om LGBTQI+ identitet i en dansk kontekst samt konkret hjælp til fx oversættelse af breve, jobsøgning, lektier, forberedelse af interviews, møder med myndigheder m.m.

Det er et krav i stillingen, at rådgivningskoordinatoren sammen med fællesskabs- og frivilligkoordinatoren deltager i tre årlige weekendkolonier med deltagelse af organisationens målgruppe-medlemmer og frivillige.

Derudover har rådgivningskoordinatoren ansvar for samarbejdet med ekstern rådgivningsvirksomhed samt en del af organisationens samarbejde med ekstern evalueringsvirksomhed, og der skal kontinuerligt afrapporteres skriftligt på programmer og ansvarsområder, både internt til generalsekretær og eksternt til kommunale, statslige og private bevillingsgivere.

Arbejdet er tilrettelagt efter årshjul – herunder indlagt plads til akutte situationer – og rådgivningskoordinatoren skal arbejde struktureret og fleksibelt og løbende udvikle og tilpasse manualer, guidelines og sagsdokumenter i samarbejde med målgruppen og de frivillige.

Rådgivningskoordinatoren skal have veludviklede relationskompetencer, da stillingen indebærer kontakt og relationer med mennesker i ekstremt udsatte positioner, hvor flere har mentale sårbarheder. Rådgivningskoordinatoren skal kunne navigere i de forskellige interesser og magtrelationer, der måtte være mellem målgruppe-medlemmer, frivillige, ledelse og øvrige interessenter.

Sprogligt skal rådgivningskoordinatoren kunne kommunikere mundtligt på dansk og engelsk – det behøver ikke være flydende eller som førstesprog – samt kommunikere godt og sikkert på skriftligt dansk og engelsk, og flere sprog er en fordel.

Rådgivningskoordinatoren får rig mulighed for at udvikle sin faglighed og bliver en del af et stærkt engageret team af mennesker – både ansatte og frivillige – som arbejder dedikeret og målrettet.

OM LGBT ASYLUM

LGBT Asylum er en NGO og gruppe af LGBTQI+ personer: Asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark.

LGBT Asylum arbejder for at forbedre vilkår og rettigheder for LGBTQI+ personer, der søger asyl eller har fået asyl i Danmark, ved at assistere og rådgive gennem asyl- og integrationsprocessen, ved at tilbyde et psykosocialt LGBTQI+ netværk og ved fortalerarbejde.

LGBT Asylum har hovedkontor i København og en lokalgruppe i Aarhus.

LGBT Asylum blev startet i 2012 af og med LGBTQI+ personer, der selv har søgt asyl i Danmark. Den arv vægtes højt, og vores medlemmer skal have størst muligt ejerskab og indflydelse på organisationens arbejde og deres egen tilværelse. Det betyder, at vi arbejder aktivt for at inkludere medlemmerne i så mange beslutninger og processer som muligt.

ANSVARSOMRÅDER OG ARBEJDSOPGAVER

 • Ledelse af rådgivning og rådgivningsaktiviteter
 • Faglig understøttelse af frivillige kontaktpersoner
 • Etablering af åben personlig rådgivning
 • Ansvarlig for implementering af evaluerings- og registreringsredskab
 • Tildeling og matching af kontaktpersoner til sager samt sikre rekruttering af kontaktpersoner
 • Telefon- og emailrådgivning af brugere og rådgivning af fagprofessionelle samarbejdspartnere
 • Vejledning af universitetspraktikanter

KVALIFIKATIONER

 • Solid arbejdserfaring inden for rådgivning af mennesker i marginaliserede positioner
 • Relevant faglig baggrund
 • Kan lede forskellige teams af frivillige og praktikanter
 • Kan overholde fastlagt budget ift. programmer og ansvarsområder
 • Iværksætterånd
 • Omstillingsparat – særligt ift. akutte situationer – og kan levere på ad hoc opgaver og korte deadlines
 • Stort overblik over forskellige kommunikationsplatforme og kan navigere sikkert i disse, fx evaluerings- og registreringssystemer og vores intranet
 • Struktureret mødeledelse
 • Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner
 • God evne til at samarbejde med mennesker fra mange forskellige baggrunde
 • Selvstændig, initiativrig, empatisk og reflekterende i dine relationer med andre mennesker
 • Kendskab til racialiserede LGBTQI+ personers livsvilkår
 • Evner at have vores formål og værdier med i alt, du foretager dig

PRAKTISK

Stillingen er på 30 timer ugentligt, og arbejdstimerne er placeret dag, aften og i weekender. Arbejdsstedet er primært vores community space i København med arbejde på forskellige lokationer, når aktiviteter og events foregår eksternt som fx koloniophold og besøg på asylcentre rundt i hele landet.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2023 eller pr. 1. december 2023.

Vi er ikke lønførende, men pr. 1. januar 2024 overgår vi til at følge de kommunale og statslige lønsatser afhængig af uddannelsesbaggrund.

ANSØGNING

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge – uanset køn, kønsidentitet, seksualitet, alder, etnicitet og baggrund i øvrigt.

Ansøgning og CV sendes til job@lgbtasylum.dk markeret ”Rådgivningskoordinator” eller ”Counselling Coordinator”. Der kan ansøges på dansk eller engelsk.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Yanaba Mompremier Rymark Sankoh:

E: yanaba@lgbtasylum.dk T: + 45 22 12 84 87.

Ansøgningsfrist er søndag d. 1. oktober 2023.

Vi forventer at holde 1. runde samtaler onsdag d. 4. oktober 2023 i dagtimerne og 2. runde samtaler onsdag d. 11. oktober 2023 i dagtimerne. Kandidater til 2. runde vil blive bedt om at præsentere en case.

Andre nyhedsartikler

Book presentation “Like rooting in quicksand”, an afternoon with LGBT Asylum

26. April 2024

Join us May 4th 2024 for an event where we present LGBT Asylum’s book “Like rooting in quicksand” (2023).

Civilsamfundsorganisationer risikerer at miste millioner af kroner til integrationsindsatser

18. March 2024

Regeringen drøfter lige nu, hvordan der skal skæres 26 mio. kr. på integrationsindsatser. Det er endnu ikke besluttet, hvilke organisationer der bliver ramt af besparelserne, men indtil regeringen beslutter sig, bliver alle bevillinger tilbageholdt.

Tilbage til hovedmenuen
MenuLuk menuen
Støt LGBT Asylum
LGBT Asylum