Bliv frivillig!

Vi søger i øjeblikket ikke frivillige. Hold øje med denne side samt vores sociale medier for opdateringer.

Som frivillig i LGBT Asylum:

 • Identificerer du dig som en LGBTQI+ 
 • Bliver du en del af et stærkt LGBTQI+ community dannet af personer der har egne personlige erfaringer med at være LGBTQI+
 • Blive du en del af en meget engageret frivilliggruppe
 • Arbejder du aktivt for at støtte LGBTQI+ asylaktivisters og flygtninges vilkår og rettigheder
 • Arbejde du relationelt og metodisk med en gruppe af marginaliserede mennesker.
 • Får du  indgående viden om asyl- og integrationsområdet
 • Får du praktisk træning i mediering og kommunikation
 • Øge du din viden og forbedre dine kommunikationsevner baseret på vores medlemmers behov.

Sådan søger du
Interesseret? Send en motiveret ansøgning til info@lgbtasylum.dk. Skriv en kort introduktion af dig selv, beskriv din motivation for at blive frivillig hos LGBT Asylum, og hvilken type af frivillig, du ønsker at være.

Vores frivillige programmer

Læs om vores forskellige frivillige programmer. Som frivillig hos LGBT Asylum kan du deltage i et eller flere programmer. Vi vil skrive på denne side og vores sociale medier, når vi søger frivillige. Bliv en del af vores fællesskab!

Frivillig kontaktperson

Som kontaktperson består din opgave af to ting. For det første rådgiver du asylaktivisten (personen der søger asyl) i forbindelse med vedkommendes asylsag i Danmark. Dette kan også indebære, at du assisterer asylaktivisten i at få adgang til information eller dokumentation til brug for asylsagsbehandlingen. Derudover understøtter du også, at asylaktivisten har mulighed for at tage del i vores community events og giver råd og vejledning til livet som LGBTQI+ person i Danmark. Vi arbejder ud fra præmissen, at vi som frivillige støtter asylaktivister i at træffe deres egne informerede valg, uanset hvad det gælder.

Din rolle som kontaktperson vil bl.a indebære følgende opgaver

 • Videregivelse af information omkring asylsystemet til asylaktivisten
 • Forberedelse af asylaktivisten i forbindelse med interviews hos myndighederne
 • Indhente baggrundsoplysninger fra det pågældende land hvis relevant
 • Udarbejdelse af rapport til advokat i forbindelse med sagsbehandling i Flygtningenævnet
 • Henvise asylaktivisten til den rette person, organisation eller myndighed i forbindelse med eventuelle spørgsmål
 • Brobygning til relevante specialiserede rådgivningstilbud
 • Informere asylaktivisten om sociale events i forbindelse med LGBT Asylums’ community aktiviteter
 • Være indstillet på perioder med intensivt arbejde
 • Kunne kommunikere på engelsk og være i stand til at navigere i dokumenter, der er på dansk
 • Forpligte dig til at være frivillig i minimum et år
 • Kontaktpersoner arbejder altid i par på en sag og bliver derudover supporteret af rådgivningschefen

Vi er på udkig efter personer, som har erfaring med frivilligt arbejde, og som er interesserede i asylrelaterede emner, og som gerne vil have en viden indenfor det danske asylsystem. Derudover skal du have et ønske om løbende at tilegne dig viden inden for vores specialiserede felt.

Frivillig i gruppen for Mentorprogrammet

I denne rolle vil du være mentor for en LGBTQI+ flygtning (mentee). Efter at have fået asyl, kan LGBTQI+ personer få betydelige vanskeligheder, når det kommer til at navigere livet i Danmark. Dit arbejde er at vejlede og støtte mentee’en i at arbejde henimod vedkommendes mål, ved at hjælpe med at navigere i udfordringer og være et lyttende øre. Gennem arbejdet vil der være én til én møder mellem mentor og mentee samt workshops med alle mentorprogrammets deltagere.

Som mentor vil du støtte mentee’en i at:

 • Udvikle venskaber samt finde community- og støttenetværk
 • Forstå vedkommendes rettigheder og pligter
 • Ledsage dem til møder eller interviews med forskellige myndigheder (fx. kommune og jobcenter)
 • Få adgang til danskundervisning, dansktræning og tilegnelse af andre kompetencer (fx. at lære at køre på cykel)
 • Lave relevante jobansøgninger eller påbegynde en uddannelse
 • Være en del af et større queer-fællesskab
 • Få adgang til mentale sundhedsydelser
 • Få adgang relevante sundhedsydelser (fx. transspecifikke sundhedsydelser, tandlæge eller praktiserende læge)
 • Oversætte breve fra myndighederne og hjælpe med at navigere forskellige systemer (fx. SKAT og dagpengesystemet)
 • Være tilgængelig for en hurtig snak eller en kop kaffe og tilbyde et lyttende øre
 • Brobygning til relevante organisationer, sundhedstjenester, LGBTQI+ grupper, lokalsamfund, kommuner, sprogskoler, uddannelsesinstitutioner, specialiserede rådgivningstjenester samt nuværende og fremtidige arbejdsgiver(e)

Selvom vi ikke forventer, at du har et forudindgående kendskab til alle de ting, der er nævnt ovenfor, så håber vi, at du er fortrolig med en stor del af tingene samt har en stærk lyst til at samarbejde, lære og vidensdele.

Frivillig i gruppen for Community organising

Som community organiser vil du være ansvarlig for at opbygge og vedligeholde vores LGBTQI+ community. Du bliver en del af vores team, der arrangerer community events og sammenkomster for alle vores medlemmer og frivillige. Vi søger personer med erfaring og interesse i at skabe sikre, inkluderende og tilgængelige sociale rum og community events for LGBTQI+ personer.

Som community organiser vil du:

 • Organisere en månedlig community sammenkomst, som finder sted på lørdage samt organisere tre årlige weekendture
 • Organisere ‘sharing circles’, kulturrejser samt Pride-relaterede begivenheder og læringsaktiviteter
 • Organisere og lave workshops og aktiviteter for vores community (fx. har vi tidligere faciliteret workshops om seksuel sundhed, mental velvære, anti-racisme, religion fra et LGBTQI+ perspektiv, fester, lipsync battles, karaoke, Nada øreakupunktur, skøjteløb, samt omkring kunst og håndværk)
 • Samarbejde med fællesskabs- og frivilligchefen, der understøtter community organiser teamet i at kapacitetsopbygge, koordinere opgaver, udføre ledelse samt være socialt bevidste
 • Organisere events for 40-50 personer

Alle vores events er planlagt og organiseret i tæt samarbejde med vores medlemmer og kontaktpersoner. Derfor er det en væsentlig del af vores arbejde at inkludere vores medlemmer og frivillige i LGBT Asylum og sikre, at deres behov og drømme afspejles i vores community organisering.

Frivillig tolk

LGBTQI+ asylansøgere og flygtninge er en overset gruppe, der oplever særlige udfordringer, for eksempel i form af racisme, homofobi og/eller transfobi.

Derfor søger LGBT Asylum LGBTQI+ sensitive tolke.

Som tolk bliver du en vigtig del af gruppens politiske og sociale arbejde, og det forventes derfor, at du kan forpligte dig til at være tilknyttet gruppen i en længerevarende periode.

Du bistår ved rådgivningsmøder i asylsager, med tolkning af beskeder – for eksempel på SMS og i telefonsamtaler – og med tolkning til vores sociale arrangementer og oplæg.

Du har tavshedspligt, og du må ikke videregive identificerbare oplysninger eller navne.

Som tolk i LGBT Asylum

 • Kan du tolke mellem dansk eller engelsk og et andet sprog
 • Identificerer du dig enten selv som LGBTQI+ person eller har forståelse for LGBTQI+ spørgsmål
 • Kan du hjælpe med at tolke cirka et par gange om måneden.

Meld dig som tolk ved at sende en ansøgning til info@lgbtasylum.dk.

Tilbage til hovedmenuen
MenuLuk menuen
Støt LGBT Asylum
LGBT Asylum