Det danske asylsystem

Du har ret til beskyttelse, hvis du risikerer forfølgelse på grund af din seksuelle orientering eller kønsidentitet. Men det kan i praksis være svært at få asyl. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i sine rettigheder og i asylproceduren.

Når du søger asyl i Danmark, er det vigtigste, at du fortæller alt, der er relevant for din asylsag – og at du fortæller sandheden. Du kan fortælle de danske myndigheder, at du er LGBT+. Det er ikke farligt.

Langt de fleste afslag i LGBT+ asylsager i Danmark bliver givet, fordi de danske myndigheder tror, asylansøgeren lyver. Derfor er det vigtigt, at du fortæller sandheden – uanset hvad du tidligere er blevet rådet til.

 

Det er vigtigt, at du opsøger en uvildig rådgivning, som for eksempel LGBT Asylum, så tidligt som muligt. Jo tidligere du opsøger rådgivning, jo bedre hjælp kan du få.

Du kan læse mere om asylproceduren og få gode råd  i vores informationsfolder til LGBT+ asylansøgere

 

I Danmark har du som LGBT+ person ret til beskyttelse, hvis du bliver forfulgt på grund af din seksuelle orientering eller kønsidentitet i dit hjemland.

Alligevel kan det være svært at få asyl i Danmark på baggrund af din seksuelle orientering eller kønsidentitet. De danske myndigheder vil dels vurdere, om de mener, du er individuelt forfulgt, og dels se på om forholdene i det land, du kommer fra, er så farlige for LGBT+ personer, at Danmark mener, du ikke kan leve der.

Det betyder, at mange LGBT+ personer får afslag, enten fordi de danske myndigheder ikke tror på, at du er individuelt forfulgt og – eller fordi de Danske myndigheder godt mener, at du kan leve som LGBT+ person, i det land du kommer fra.

Mange LGBT+ personer oplever, at de er ensomme og isolerede i asylcentret, og de er bange for at blive chikaneret eller udsat for overgreb.

De fleste vælger at blive ’i skabet.’ Som LGBT+ person har du ret til at leve frit og åbent, som den du er. At bede dig om at ’holde lav profil’ eller blive i skabet er ikke tilladt.

LGBT Asylum har lavet en undersøgelse af LGBT+ personers oplevelser i asylsystemet. Den kan du læse her. Rapporten er på engelsk.

LGBT Asylum samarbejder med Udlændingestyrelsen, Røde Kors og andre operatører om at forbedre forholdene for LGBT+ personer på asylcentrene. Hvis du kender nogen, der er LGBT+, eller du selv er LGBT+, og har brug for hjælp eller rådgivning om indkvartering, så kontakt LGBT Asylum.

Du kan finde alle afgørelser på Flygtningenævnets hjemmeside her.

LGBT Asylum har også lavet en undersøgelse af LGBT+ personers oplevelser i asylcentrene. Den kan du læse her. Rapporten er på dansk

Tilbage til hovedmenuen
MenuLuk menuen
Støt LGBT Asylum
LGBT Asylum