Fælles appel til regeringen: Dansk asylpolitik bør understøtte beskyttelse af flygtninge globalt gennem solidariske løsninger

Regeringens forslag om at flytte asylbehandling og flygtningebeskyttelse ud af EU er uansvarlig og usolidarisk – og kan føre til rettighedskrænkelser, skriver danske civilsamfundsorganisationer.

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten torsdag d. 3. februar, 2022

Charlotte Slente, generalsekretær, DRC Dansk Flygtningehjælp
Vibe Klarup, generalsekretær, Amnesty International Danmark
Rasmus Grue Christensen, direktør, Dignity
Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
Yanaba Mompremier Rymark Sankoh, sekretariatsleder, LGBT Asylum
Tim Whyte, generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke
Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær, Red Barnet
Michala Clante Bendixen, formand Refugees Welcome


Appel til regeringen: Drop planer om centre i udlandet

Regeringen er i offensiven for at skabe opmærksomhed om ønsket om et nyt asylsystem, hvor asylsagsbehandlingen og flygtningebeskyttelsen flyttes udenfor EU’s grænser. Som samlet civilsamfund vil vi gentage vores bekymringer og kritik af disse planer. Regeringens forslag er både uansvarligt, usolidarisk og giver hverken de nødvendige garantier i forhold til asylansøgeres og flygtninges retssikkerhed eller beskyttelse af de mest sårbare, f.eks. uledsagede børn eller traumatiserede flygtninge. Internationale erfaringer med lignende modeller – som eksempelvis Australiens eksterne centre på Nauru og Papua New Guinea (PNG) – har demonstreret, at denne form for udflytning af ansvar i stedet for at sikre beskyttelse af flygtninge, ofte fører til alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

I midten af januar udgav Udlændinge- og Integrationsministeriet en publikation om, hvad de ser som asylsystemets udfordringer. Det var i al væsentlighed en gentagelse af grundlaget for loven om overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling i et tredjeland, som blev vedtaget i sommer.

For næsten et år siden skrev civilsamfundet tilsammen 134 siders høringssvar til lovbehandlingen med en lang række konkrete spørgsmål, som fortsat er ubesvarede. Fælles for høringssvarene, er at vi anbefaler, at regeringen forkaster sine planer. Dels fordi det er en usolidarisk og uansvarlig idé, at flygtninge ikke vil kunne få beskyttelse i Danmark, og dels fordi en sådan løsning vil medføre en stor risiko for alvorlige krænkelser af de berørtes menneskerettigheder, og risikerer at bidrage til en underminering af det globale flygtningesystem.

De mange ubesvarede spørgsmål fra civilsamfundet inkluderer også en grundlæggende udfordring af regeringens fremlagte præmisser for et nyt asylsystem. Den foreslåede model vil, ifølge regeringen, forhindre, at mennesker på flugt mister livet på deres vej til Europa, og at smuglere profiterer på disse menneskers desperation. Den åbenlyse kritik af denne præmis, som er blevet rejst på tværs af høringssvarene, er, at den danske model for ekstern asylbehandling på ingen måde vil ændre på, at mennesker på flugt stadig er tvunget til at begive sig ud på farlige rejser for at finde beskyttelse – blandt andet til Europa. Modellen kan måske betyde at færre søger mod Danmark, men det vil blot føre til, at flygtninge søger mod andre lande i Europa. Af samme grund vil det heller ikke have nogen effekt på menneskesmugleres aktiviteter.

Regeringen fastholder ligeledes som et grundlæggende rationale, at modellen vil være mere omkostningseffektiv, og hermed give mulighed for øget støtte til de store flygtningeværtslande. Prisen for en flygtning i Danmark sammenlignes med nødhjælpspakker i Pakistan, ligesom prisen for skolegang i Danmark sammenlignes med prisen for skolegang i Burkina Faso.

Baseret på vores organisationers store erfaring med akut nødhjælp, flygtningebeskyttelse og udviklingsbistand opfordrer vi kraftigt regeringen til at afstå fra at sammenblande meget forskellige omkostninger i et forsøg på at retfærdiggøre dens planer om eksterne centre. Disse grundlæggende præmisser blev i høj grad også udfordret til drøftelsen i Europaparlamentets borgerrettighedsudvalg (LIBE-udvalget). Her var udlændinge- og integrationsminister Matthias Tesfaye for nyligt indkaldt og blev mødt med forundring og kritiske spørgsmål på tværs af det politiske spektrum også fra Socialdemokratiets egen gruppe S&D, og kun repræsentanter fra det yderste højre roste den danske regerings politik. Flere parlamentarikere satte spørgsmålstegn ved, om forslaget overholder EU-retten, og om Danmark fortsat ville kunne være del af Dublin-samarbejdet, hvorigennem asylansøgere sendes fra Danmark til det første EU-land hvor de har søgt om asyl.

Den europæiske debat afslørede tydeligt, hvor problematisk forslaget opfattes i resten af EU. Snarere end at være en model for et mere humant asylsystem, opfattes dens formål klart som et usolidarisk forsøg på at holde asylansøgere og flygtninge fra Danmark.

Det er positivt, at regeringen udtrykker en ambition om at hæve antallet af kvoteflygtninge. Men uanset hvor mange kvoteflygtninge, der genbosættes (og det har været forsvindende få i de sidste 5 år), så skal det betragtes som et vigtigt supplement til, at stater også selv påtager sig ansvaret for at modtage spontane asylansøgere i overensstemmelse med vores internationale forpligtelser.
Vores appel til regeringen er derfor, at de lægger planen om eksterne centre bag sig og i stedet fokuserer på, at Danmark løfter sin del af ansvaret. Et Danmark, som arbejder for fælles, solidariske og internationale løsninger, og dermed sikrer verdens flygtninge den bedst mulige beskyttelse.

Andre nyhedsartikler

Book presentation “Like rooting in quicksand”, an afternoon with LGBT Asylum

26. April 2024

Join us May 4th 2024 for an event where we present LGBT Asylum’s book “Like rooting in quicksand” (2023).

Civilsamfundsorganisationer risikerer at miste millioner af kroner til integrationsindsatser

18. March 2024

Regeringen drøfter lige nu, hvordan der skal skæres 26 mio. kr. på integrationsindsatser. Det er endnu ikke besluttet, hvilke organisationer der bliver ramt af besparelserne, men indtil regeringen beslutter sig, bliver alle bevillinger tilbageholdt.

Tilbage til hovedmenuen
MenuLuk menuen
Støt LGBT Asylum
LGBT Asylum