Mød vores rådgivere

Når du kontakter LGBT Asylum og beder om hjælp, bliver du sat sammen med en af vores rådgivere. Rådgiverne i LGBT Asylum kalder vi kontaktpersoner.

LGBT Asylum er en frivilligorganisation og består derfor af frivillige, der har valgt at bruge deres fritid på at forbedre vilkår og rettigheder for LGBT+ personer, der søger asyl eller har fået asyl i Danmark, ved at assistere og rådgive gennem asyl- og integrationsprocessen samt ved at tilbyde et socialt netværk.

Vores kontaktpersoner kommer fra forskellige uddannelsesmæssige og sociale baggrunde. De har alle det til fælles, at de er LGBT+ personer, der har en indgående viden om dansk asyllovgivning og problematikker ifm. LGBT+ personers rejse gennem systemet og samfundet.

I det danske asylsystem er LGBT+ personer en særlig udsat og marginaliseret gruppe. De står over for nogle helt andre problematikker såsom stereotyper og fordomme, og de oplever ofte social isolation både i og uden for asylcentrene.

Alle kontaktpersoner gennemgår derfor som det første et introduktions- og oplæringsforløb, samt deltager løbende i månedlige møder med andre kontaktpersoner.

Alt dette er med til at sikre, at de kan yde den bedst mulige støtte og rådgivning igennem en ofte svær og langsommelig asylproces.

Som kontaktperson i LGBT Asylum skal man identificere sig som LGBT+. LGBT Asylum arbejder efter så bred repræsentation i kontaktgruppen som muligt inden for LGBT+ identiteter.

I LGBT Refugees har vi ikke kontaktpersoner. Men mange af de frivillige i LGBT Refugees er tidligere kontaktpersoner. LGBT Refugees koordinerer of vedligeholder netværket for tidligere asylansøgere, der har opnået asyl, og andre LGBT+ flygtninge. Kontaktpersoner og LGBT Refugees er sammen som gruppe i et socialt netværk og støtter hinanden.

Herunder kan du møde nogle af vores kontaktpersoner.

 

Mød X, Y, Z, der er kontaktpersoner i LGBT Asylum

“"Jeg er med fordi"”

Lidt information om kontaktpersonen. Er du blevet inspireret af X arbejde, og vil du gerne engagere dig i LGBT Asylum? Så læs mere om, hvad det vil sige at være kontaktperson i LGBT Asylum, og hvilke forventninger vi har til vores kontaktpersoner.

“"Jeg er med fordi"”

Lidt information om kontaktpersonen. Er du blevet inspireret af X arbejde, og vil du gerne engagere dig i LGBT Asylum? Så læs mere om, hvad det vil sige at være kontaktperson i LGBT Asylum, og hvilke forventninger vi har til vores kontaktpersoner.

“"Jeg er med fordi"”

Lidt information om kontaktpersonen. Er du blevet inspireret af X arbejde, og vil du gerne engagere dig i LGBT Asylum? Så læs mere om, hvad det vil sige at være kontaktperson i LGBT Asylum, og hvilke forventninger vi har til vores kontaktpersoner.

Tilbage til hovedmenuen
MenuLuk menuen
Støt LGBT Asylum
LGBT Asylum