LGBT Asylum søger en Kommunikations- og Fundraisingchef

LGBT Asylum søger en kommunikations- og fundraisingchef. Stillingen er nyoprettet og forudsætter flere års dokumenteret arbejdserfaring og gode resultater med kommunikation, fundraising og politisk interessevaretagelse samt kendskab til arbejdsbetingelser i en mindre NGO. Stillingen kræver en stor arbejdskapacitet og et veludviklet overblik over komplekse problemstillinger – både i det daglige og på den lange bane.

Kommunikations- og fundraisingchefen refererer til generalsekretæren.

Kommunikations- og fundraisingchefen får ansvar for organisationens strategiske kommunikation og eksterne formidling samt for sikring af en økonomisk bæredygtig forankring af organisationen ved både offentlige og private midler.

Det er forventningen, at kommunikations- og fundraisingchefen selvstændigt – med et team af frivillige og praktikanter – kan styrke organisationens indtægter via fondsansøgninger samt udvikling og implementering af en strategi for at øge donationer fra private bidragsydere.

Kommunikations- og fundraisingchefen skal i samarbejde med generalsekretæren sikre, at organisationen er på forkant ift. relevante politiske forhandlinger, fondsansøgninger og anden relevant ekstern strategisk kommunikation, som understøtter organisationens økonomiske forankring og fortalerarbejde for bedre levevilkår og rettigheder for vores målgruppe og medlemmer.

Kommunikations- og fundraisingchefen vil arbejde tæt sammen med generalsekretæren og bestyrelsens repræsentant for ekstern kommunikation og skal løbende udvikle materialer i samarbejde med koordinationsgruppen for ekstern kommunikation.

Kommunikations- og fundraisingchefen skal understøtte generalsekretæren ved at udarbejde policypapirer, rapporter, status- og afrapporteringer til offentlige og private bevillingsgivere, dokumenter om målgruppen m.m., så generalsekretæren kan varetage organisationens fondssamarbejde og fortalerarbejde bedst muligt. Kommunikations- og fundraisingchefen deltager med generalsekretæren ved forskellige repræsentationsopgaver og deltager i relevante eksterne netværksfora.

Derudover skal kommunikations- og fundraisingchefen understøtte samarbejdet med ekstern rådgivningsvirksomhed og ekstern evalueringsvirksomhed, og der skal kontinuerligt afrapporteres skriftligt på programmer, projekter og ansvarsområder, både internt til generalsekretær og eksternt til kommunale, statslige og private bevillingsgivere.

Arbejdet er tilrettelagt efter årshjul, og kommunikations- og fundraisingchefen skal have overblik over relevante eksterne kommunikationsprocesser og deadlines og arbejde struktureret og fleksibelt.

Kommunikations- og fundraisingchefen skal have veludviklede relationskompetencer, da stillingen indebærer kontakt og relationer med mennesker i udsatte positioner. Kommunikations- og fundraisingchefen skal kunne navigere i de forskellige interesser og magtrelationer, der måtte være mellem målgruppe-medlemmer, frivillige, ledelse og øvrige interessenter.

Sprogligt skal kommunikations- og fundraisingchefen som minimum kunne kommunikere på dansk og engelsk og have gode skriftlige formidlingsevner på dansk.

Kommunikations- og fundraisingchefen får rig mulighed for at udvikle sin faglighed og bliver en del af et stærkt engageret team – både ansatte og frivillige – som arbejder dedikeret og målrettet.

OM LGBT ASYLUM

LGBT Asylum er en NGO og gruppe af LGBTQI+ personer: Asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark.

LGBT Asylum arbejder for at forbedre vilkår og rettigheder for LGBTQI+ personer, der søger asyl eller har fået asyl i Danmark, ved at assistere og rådgive gennem asyl- og integrationsprocessen, ved at tilbyde et psykosocialt LGBTQI+ netværk og ved fortalerarbejde.

LGBT Asylum har hovedkontor i København og en lokalgruppe i Aarhus.

LGBT Asylum blev startet i 2012 af og med LGBTQI+ personer, der selv har søgt asyl i Danmark. Den arv vægtes højt, og vores medlemmer skal have størst muligt ejerskab og indflydelse på organisationens arbejde og deres egen tilværelse. Det betyder, at vi arbejder aktivt for at inkludere medlemmerne i så mange beslutninger og processer som muligt.

ANSVARSOMRÅDER OG ARBEJDSOPGAVER

 • Strategisk ekstern kommunikation og formidling
 • Udarbejdelse af fondsansøgninger
 • Ansvarlig for bidragsyderstrategi
 • Skriftlig dokumentation, herunder bl.a. afrapporteringer på projekter
 • Understøtte generalsekretæren i politisk interessevaretagelse og fortalerarbejde
 • Udvikling og opdatering af hjemmeside
 • Vejledning af universitetspraktikanter

KVALIFIKATIONER

 • Solid arbejdserfaring inden for kommunikation, fundraising og politisk interessevaretagelse
 • Relevant uddannelsesbaggrund
 • Kan udarbejde gode fondsansøgninger inden for deadlines
 • Kan skriftliggøre strategier og strategiske processer
 • Skriftlig kompetent og gode mundtlige formuleringsevner
 • Kan lede et team af frivillige og praktikanter og uddelegere arbejdsopgaver
 • Omstillingsparat og kan levere på ad hoc opgaver og korte deadlines
 • Stort overblik over forskellige kommunikationsplatforme og kan navigere sikkert i disse, fx hjemmeside, OnlineFundraising og MailChimp
 • God evne til at samarbejde med mennesker fra mange forskellige baggrunde
 • Selvstændig, initiativrig og reflekterende i dine relationer med andre mennesker
 • Kendskab til racialiserede LGBTQI+ personers livsvilkår samt asyl-, flygtninge- og integrationsområdet
 • Evner at have vores formål og værdier med i alt, du foretager dig

PRAKTISK

Stillingen er på 30-37 timer ugentligt afhængig af opgavevaretagelse, og arbejdstimerne er placeret dag, aften og i weekender. Arbejdsstedet er primært vores community space i København med arbejde på forskellige lokationer (ind- og udland), når aktiviteter og events foregår eksternt som fx møder, konferencer og debatter.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2023 eller pr. 1. december 2023.

Pr. 1. januar 2024 overgår vi til at følge lønsatserne for AC-medarbejdere i staten, men vi er ikke lønførende.

ANSØGNING

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge – uanset køn, kønsidentitet, seksualitet, alder, etnicitet og baggrund i øvrigt.

Ansøgning og CV sendes til job@lgbtasylum.dk markeret ”Kommunikations- og fundraisingchef”.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Yanaba Mompremier Rymark Sankoh:

E: yanaba@lgbtasylum.dk T: + 45 22 12 84 87.

Ansøgningsfrist er søndag d. 1. oktober 2023.

Vi forventer at holde 1. runde samtaler mandag d. 9. oktober 2023 i dag- og eftermiddagstimerne og 2. runde samtaler torsdag d. 12. oktober 2023 i eftermiddagstimerne. Kandidater til 2. runde vil blive bedt om at præsentere en case.

Andre nyhedsartikler

LGBT Asylum søger en Rådgivningskoordinator

19. September 2023

LGBT Asylum søger en rådgivningskoordinator til ledelse af vores rådgivning. Stillingen er nyoprettet og forudsætter flere års dokumenteret arbejdserfaring med (sags)rådgivning af mennesker i marginaliserede positioner samt kendskab til arbejdsbetingelser i en mindre NGO. Uddannelsesbaggrund kan fx være socialrådgiver, psykolog eller jurist, men hvilken faglig baggrund er ikke afgørende. Stillingen kræver en stor arbejdskapacitet og et veludviklet overblik over komplekse problemstillinger – både i det daglige og på den lange bane.

LGBT Asylum Årsberetning 2022

13. August 2023

Vores Årsberetning for 2022 er netop udkommet. I LGBT Asylum har vi ligesom resten af Danmark og verden været påvirket af krigen i Ukraine. Det og meget mere kan du læse om i vores beretning, hvor vi sætter fokus på året der gik.

Tilbage til hovedmenuen
MenuLuk menuen
Støt LGBT Asylum
LGBT Asylum