Report: LGBT Asylum Applicants in Denmark – Applying for asylum on the grounds of sexual orientation and gender identity

Formålet med rapporten, LGBT asylum applicants in Denmark – Applying for asylum on the grounds of sexual orientation and gender identity, er at indsamle LGBT-asylansøgeres erfaringer og dokumentere nogle af de udfordringer, de møder som LGBT-asylansøgere i det danske asylsystem. Data er indsamlet via fokusgruppeinterviews med asylansøgere, der er medlem af LGBT Asylum, samt nogle enkeltbesvarelser på et spørgeskemarundsendt til medlemmerne. I alt har 35 LGBT-asylansøgere i løbet af foråret 2015 bidraget med viden og erfaringer til rapporten. Endvidere er rapporten kvalificeret af øvrig viden fra LGBT Asylum på baggrund arbejde med LGBT-asylsager gennem de seneste tre år. Rapporten er på engelsk med resumé på dansk.

Download report