Pressemeddelelse: Danmark lever ikke altid op til principper for god sagsbehandling og forpligtelsen til at beskytte LGBT-asylansøgere

Ny rapport fra LGBT Asylum viser, at asylansøgere, der er homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede (LGBT), oplever særlige udfordringer i det danske asylsystem. I værste fald betyder det, at asylansøgere afvises uretmæssigt.

Rapporten, som er den første af sin art i Danmark, er baseret på LGBT Asylums erfaringer med arbejdet med over 130 LGBT-asylsager de seneste tre år, samt erfaringer fra LGBT-asylansøgere indhentet gennem kvalitative interviews med 35 asylansøgere.

Det er en generel oplevelse blandt LGBT-asylansøgerne, at sagsbehandlerne, der forestår asylinterviews, mangler viden om LGBT, og at de ikke har en kultursensitiv forståelse for LGBT-identiteter og -praksis og de forskellige sociokulturelle omstændigheder knyttet dertil forskellige steder i verden. Det betyder, at sagsbehandlingen i nogle tilfælde baserer sig på heteronormative overvejelser eller LGBT-stereotype forestillinger om identitet og seksuel praksis.

“Der er eksempler, hvor Udlændingestyrelsen betvivler lesbiske asylansøgere, fordi de har været gift og har børn. Og eksempler, hvor man vurderer det utroværdigt, at homoseksuelle mandlige asylansøgere ikke kender navnene på dem, de har haft sex med, eller hvis de har haft sex i en hammam eller på et offentligt toilet. Det tyder på, at Udlændingestyrelsen mangler helt grundlæggende viden om, hvordan homoseksuelle liv leves,” fortæller talsperson for LGBT Asylum, Mads Ted Drud-Jensen.

Der er også tilfælde, hvor Udlændingestyrelsen ved interviews har spurgt LGBT-asylansøgere om seksuel praksis eller intime detaljer i forbindelse med seksuelle møder. Sådanne spørgsmål opfattes af asylansøgerne som intimiderende og meget vanskelige at svare på. Dels fordi spørgsmålene er intime og kan inkludere elementer af skam eller tabu, dels fordi ansøgerne kan komme fra en kulturel kontekst, hvor sådanne emner betragtes som meget private og som noget, man ikke taler om. Endelig kan det være svært at huske detaljer omkring et seksuelt møde, såsom detaljer om rummets indretning, når opmærksomheden i situationen var fokuseret på den seksuelle akt.

“Vi anerkender, at det er kompliceret at behandle og vurdere asylsager – ikke mindst LGBT-sager. På den ene side har myndighederne i henhold til Flygtningekonventionen en forpligtelse til at sikre beskyttelse til personer, der risikerer forfølgelse eller alvorlige overgreb på grund at deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Og på den anden side er der menneskeretlige afgørelser, som ved EU-Domstolen, der siger, at det er en krænkelse af retten til privatliv og familieliv i asylsager at spørge til detaljer om seksuel praksis. Men derimellem er der et betragteligt rum for sagsbehandling. Og dermed også plads til forbedring,” siger Mads Ted Drud-Jensen.

Rapporten viser også, at asylansøgere mangler basal viden om rettigheder og muligheder i forbindelse med LGBT-relaterede asylsager. Og endelig peger den på, at forholdene i asylcentrene uden privatliv, hvor mange mennesker under stort pres er samlet på meget lidt plads, betyder, at mange LGBT-asylansøgere lever i frygt for chikane eller negative reaktioner.

For yderligere oplysninger, kontakt talsperson Mads Ted Drud-Jensen på tlf: 2022 2400.

Download rapporten LGBT asylum applicants in Denmark – Applying for asylum on the grounds of sexual orientation and gender identity

 

Fakta

Principper fra EU-Domstolen i afgørelse vedr. LGBT-asylsager

I december 2014 afgav EU-Domstolen dom i en sag fra Holland om retningslinjer for vurderingen af asylsager vedrørende forfølgelse på grund af seksuel orientering. EU-Domstolen afgjorde blandt andet, at:

  • Myndigheder ikke må basere afgørelser på stereotyper opfattelser af LGBT-personer
  • Det er en krænkelse af retten til privatliv og familieliv at spørge direkte til detaljer om seksuel praksis
  • Myndigheder bør ikke betvivle ved en asylansøgers troværdighed med henvisning til, at vedkommende ikke erklærer sig LGBT fra sagens begyndelse, da der kan være forståelige grunde til at være tilbageholdende med at afsløre så intime og personlige dele at sit liv.

Find reference til dommen her: http://www.sexualorientationlaw.eu/95-cjeu-ends-degrading-questioning-of-homosexual-asylum-seekers-european-union

Om LGBT Asylum

LGBT Asylum arbejder for at forbedre vilkår og rettigheder for LGBT-personer, der søger asyl i Danmark. Organisationen assisterer og rådgiver i asylprocessen og tilbyder et socialt netværk. LGBT Asylum blev startet i efteråret 2012 og har siden været i kontakt med over 130 asylansøgere. Mens gruppen har eksisteret, har en del af medlemmerne fået asyl – mange har dog også fået afslag.

LGBT Asylum har arbejdet med LGBT-asylsager de seneste tre år og har de seneste to år har ført statistik på sagerne. Tal fra de LGBT-sager, som LGBT Asylum har haft kontakt til inden for de seneste to år, inkluderer:

  • 127 sager i alt
  • 29 LGBT-personer, som har fået asyl (heraf blev størstedelen afvist i Udlændingestyrelsen som første instans)
  • 36 LGBT-personer, som er blevet afvist
  • 33 LGBT-personer, som pt. står i udrejseposition
  • 40 LGBT-personer, hvis sager pt. er i proces

Asylansøgere fra 29 forskellige lande i Afrika, Mellemøsten, Asien og Europa har været repræsenteret. Den største nationalitetsgruppe er personer fra Uganda.

Dette er kun dem, der har været igennem LGBT Asylums system de seneste 2 år, så der er selvsagt et mørketal derudover.

Om rapporten

Formålet med rapporten, LGBT asylum applicants in Denmark – Applying for asylum on the grounds of sexual orientation and gender identity, er at indsamle LGBT-asylansøgeres erfaringer og dokumentere nogle af de udfordringer, de møder som LGBT-asylansøgere i det danske asylsystem. Data er indsamlet via fokusgruppeinterviews med asylansøgere, der er medlem af LGBT Asylum, samt nogle enkeltbesvarelser på et spørgeskemarundsendt til medlemmerne. I alt har 35 LGBT-asylansøgere i løbet af foråret 2015 bidraget med viden og erfaringer til rapporten. Endvidere er rapporten kvalificeret af øvrig viden fra LGBT Asylum på baggrund arbejde med LGBT-asylsager gennem de seneste tre år. Rapporten er på engelsk med resumé på dansk.