LGBT Asylum søger kontaktpersoner

LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem. LGBT-personer er en overset gruppe, der oplever særlige udfordringer i asylsystemet og også ofte social isolation. Viden og information om muligheder i denne type asylsager er nærmest ikke-eksisterende i det danske asylsystem, og det kan have betydning ikke bare for vilkårene under ansøgningsprocessen, men også for udfaldet af de enkelte sager. Derfor har vi brug for kontaktpersoner! Vi arbejder ud fra den tilgang, at asylaktivisten (det kalder vi asylansøgere) i udgangspunktet har ansvaret og initiativet. Kontaktpersoner guider og støtter vedkommende.

Som kontaktperson følger du en eller flere asylaktivister i deres vej gennem det danske asylsystem. Dette arbejde har både en sagsmæssig og en social side. Sagsmæssigt indebærer det blandt andet, at du informerer asylaktivisten om asylsystemet, forbereder asylaktivisten til interviews med myndighederne, hjælper med sagsarbejdet ved fx at indhente baggrundsoplysninger fra oprindelseslandet; henviser asylaktivisten til den rette person/organisation/myndighed, fx sundhedspersonale, asylcenter, Dansk Flygtningehjælp, advokat.

Du er det sociale link mellem asylaktivisten og LGBT Asylum. En af opgaverne er derfor at videregive informationer om arrangementer såsom lørdagsmøder, Pride, demonstrationer m.m. og sørge for at planlægge transport. Sammen med asylaktivisten og andre kontaktpersoner skal du ca. hvert halve år organisere et af de månedlige lørdagsmøder. Desuden kan der være et behov for at mødes med asylaktivisten med jævne mellemrum og tale om stort og småt og være en generel støtte i asylprocessen.Du vil få rigeligt med støtte gennem et uddannelsesforløb, en mentorordning, supervision og løbende uddannelse og sparring på de månedlige kontaktpersonsmøder. Vi lægger vægt på, at du:

  • kan tage ansvar og forpligte dig til at følge en asylaktivist socialt og sagsmæssigt, samt være tilknyttet gruppen som kontaktperson i en længerevarende periode
  • har fokus på asylaktivisternes behov og interesser
  • er villig til at sætte dig ind i kontaktpersonsarbejdet herunder komme til lørdagsmøder, kontaktpersonsmøder, supervision og halvårsmøde. I gennemsnit 2-3 møder pr. måned
  • deltager i LGBT Asylums uddannelsesforløb
  • har tid og lyst til arbejdet, herunder tid til perioder med intensivt arbejde
  • har erfaringer på egen krop med at falde inden for LGBTQ (hvilket betyder, at heteroseksuelle cis-personer1 ikke kan blive kontaktpersoner i LGBT Asylum)
  • taler engelsk
  • besidder basale IT-kundskaber.

For at ansøge om at blive kontaktperson, skal du udfylde dette skema og sende det til info@lgbtasylum.dk . Herefter indkalder vi til en gruppesamtale, hvor vi vil fortælle meget mere om LGBT Asylum, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål. Hvis du har spørgsmål nu og her, er du velkommen til at skrive til info@lgbtasylum.dk .

1Cis henviser til personer, der er tildelt et køn ved fødslen, som vedkommende identificerer sig som. Fx hvis man er tildelt kønnet ‘pige’ og lever som pige/kvinde.