Bliv frivillig

LGBT Asylum er en frivilligorganisation, og vi tager glædeligt imod frivillige, som ønsker at blive en del af vores netværk. Vi søger løbende kontaktpersoner, frivillige til gruppen for Mentorprogrammet og til gruppen for Community organising samt tolke. Vi søger frivillige både i Aarhus og i København og holder opstart og introduktionsforløb 2 gange årligt. Her på siden kan du læse mere om, hvordan du kan engagere dig i LGBT Asylum som frivillig. Vi glæder os til at møde dig.

Næste opstart og introduktionsforløb er d. 23. – 24. september 2023, begge dage kl. 10:00-15:00.

 

Som frivillig, uanset i hvilken del af foreningen, lægger vi stor vægt på, at du:

 • kan tage ansvar og forpligte dig til at være tilknyttet gruppen i en længerevarende periode
 • har primært fokus på asylaktivisternes og refugees’ behov og interesser
 • er villig til at sætte dig grundigt ind i arbejdet, herunder komme til lørdagsmøder, fredagscaféer, camps, kontaktpersonsmøder, halvårsmøder og supervision. I gennemsnit 2-3 møder pr. måned
 • deltager i LGBT Asylums uddannelsesforløb
 • har tid og lyst til arbejdet, herunder tid til perioder med intensivt arbejde
 • har erfaringer på egen krop med at falde inden for LGBT+ (hvilket betyder, at heteroseksuelle cis-personer ikke kan blive frivillige i LGBT Asylum)
 • taler engelsk (og gerne andre sprog, hvilket er et krav som tolk)
 • besidder basale IT-kundskaber.

Send en motiveret ansøgning til info@lgbtasylum.dk med angivelse af, hvilke områder du ønsker at engagere dig i (du må gerne indgå i flere).

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige frivilligområder.

Frivillig kontaktperson

LGBT+ personer er en overset gruppe, der oplever særlige udfordringer i asylsystemet. Derfor har vi brug for kontaktpersoner.

Vi arbejder ud fra den tilgang, at asylaktivisten (en asylansøger er i LGBT Asylum asylaktivist) i udgangspunktet har ansvaret og initiativet. Kontaktpersoner guider og støtter vedkommende.
Som kontaktperson følger du en eller flere asylaktivister i deres vej gennem det danske asylsystem. Dette arbejde har både en sagsmæssig og en social side.

Sagsmæssigt indebærer det blandt andet, at du informerer asylaktivisten om asylsystemet, forbereder asylaktivisten til interviews med myndighederne, hjælper med sagsarbejdet ved fx at indhente baggrundsoplysninger fra oprindelseslandet; henviser asylaktivisten til den rette person/organisation/myndighed, fx sundhedspersonale, asylcenter, DRC Dansk Flygtningehjælp, advokat.

Du er derudover det sociale link mellem asylaktivisten og LGBT Asylum.
En af opgaverne er derfor at videregive informationer om arrangementer såsom lørdagsmøder, fredagscaféer, camps, Prides, demonstrationer m.m. og sørge for at planlægge transport.

Som kontaktperson skal du:

 • kunne forpligte dig til at følge en asylaktivist med rådgivning og støtte gennem en længere periode
 • holde fokus på asylaktivisternes behov og interesser
 • være indstillet på perioder med intensivt arbejde
 • identificere dig som LGBT+ person (hvilket betyder, at heteroseksuelle cis-personer ikke kan blive kontaktpersoner i LGBT Asylum)
 • kunne tale dansk og engelsk (og gerne andre sprog)
 • besidde basale IT-kundskaber.

Der er mødepligt til vores månedlige lørdagsmøder og kontaktpersonsmøder, to årlige halvårsmøder og individuelle rådgivningsmøder med asylaktivister. Du skal derfor forvente at deltage i to til tre møder om måneden.

Som kontaktperson i LGBT Asylum har du tavshedspligt, og du må ikke videregive identificerbare oplysninger eller navne.
Du får et uddannelsesforløb og støtte fra andre kontaktpersoner og løbende uddannelse og supervision.

Meld dig som kontaktperson ved at sende en ansøgning til info@lgbtasylum.dk.

Frivillig i gruppen for Mentorprogrammet

Gruppen giver fællesskab for LGBT+ flygtninge, der har fået asyl i Danmark, arrangerer månedlige fredagscaféer og halvårlige refugees-camps samt hjælper og støtter hinanden.

Vi mangler frivillige, som kan understøtte fællesskabet i gruppen og være med til at skabe rammerne for inkluderende og deltagende aktiviteter og samvær.

Vi hjælper hinanden med at finde en plads i Danmark, fx finde venner og fællesskaber, måske et sted bo, et job eller studie.

Vi hjælper hinanden, når vi er ensomme eller har det svært – og når det går rigtigt godt, og når vi har lyst til at dele vores succeser med andre.

Vi hjælper også hinanden med kontakt til kommuner, jobcentre og myndigheder – og så hænger vi ud og griner en hel masse!

Vi vil gerne styrke fællesskabet med flere aktiviteter både i København, Aarhus og Odense. Det kunne være tema-møder, samtalegrupper, spilleaftener, fredagsøl eller helt andre aktiviteter, som du og vi kunne have lyst til at lave.

Meld dig som frivillig i gruppen for Mentorprogrammet ved at sende en ansøgning til info@lgbtasylum.dk.

Frivillig i gruppen for Community organising

Vi søger folk med erfaring og interesse inden for planlægning af events.

Vi holder månedlige lørdagsmøder med skiftende temaer, for alle gruppens medlemmer.

Temaerne kan være alt fra seksuel sundhed til sport, mental sundhed, religion fra et LGBT+ perspektiv, multireligious holiday-hygge med lipsync-konkurrence og alt muligt andet.

Vi er typisk omkring 40-50 personer til et event, og vi holder af at slutte med en fælles middag og festlig hygge.

Derudover deltager vi selvfølgelig i Pride, både i København og i Aarhus – og så skal vores deltagelse planlægges. En konkret opgave i det kommende år kan være planlægning af støtteevent i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Alle vores events planlægges i tæt samarbejde med asylaktivister, refugees og kontaktpersoner i gruppen. Det er derfor en central del af vores event-planlægning at inddrage medlemmer og frivillige i LGBT Asylum og lave deltagende/samskabende aktiviteter før og under eventene.

Meld dig som frivillig til gruppen for Community organising ved at sende en ansøgning til info@lgbtasylum.dk.

Frivillig tolk

LGBT+ asylansøgere og flygtninge er en overset gruppe, der oplever særlige udfordringer, for eksempel i form af racisme, homofobi og/eller transfobi.

Derfor søger LGBT Asylum LGBT+ sensitive tolke.

Som tolk bliver du en vigtig del af gruppens politiske og sociale arbejde, og det forventes derfor, at du kan forpligte dig til at være tilknyttet gruppen i en længerevarende periode.

Du bistår ved rådgivningsmøder i asylsager, med tolkning af beskeder – for eksempel på SMS og i telefonsamtaler – og med tolkning til vores sociale arrangementer og oplæg.

Du har tavshedspligt, og du må ikke videregive identificerbare oplysninger eller navne.

Som tolk i LGBT Asylum

 • kan du tolke mellem dansk eller engelsk og et andet sprog
 • identificerer du dig enten selv som LGBT+ person eller har forståelse for LGBT+ spørgsmål
 • kan du hjælpe med at tolke cirka et par gange om måneden.

Meld dig som tolk ved at sende en ansøgning til info@lgbtasylum.dk.

Tilbage til hovedmenuen
MenuLuk menuen
Støt LGBT Asylum
LGBT Asylum