Bliv frivillig

LGBT Asylum er en frivilligorganisation, og vi tager altid glædeligt imod frivillige som ønsker at blive en del af vores netværk. Vi søger frivillige både i Aarhus og i København, og holder opstart løbende som vi får ansøgninger. Her på siden kan du læse mere om, hvordan du kan engagere dig i LGBT Asylum som frivillig. Vi glæder os til at møde dig.

Som frivillig, uanset i hvilken del af foreningen, lægger vi stor vægt på, at du:

 • kan tage ansvar og forpligte dig til at være tilknyttet gruppen i en længerevarende periode
 • har primært fokus på asylaktivisternes behov og interesser
 • er villig til at sætte dig grundigt ind i arbejdet, herunder komme til lørdagsmøder, kontaktpersonsmøder, supervision og halvårsmøde. I gennemsnit 2-3 møder pr. måned.
 • deltager i LGBT Asylums uddannelsesforløb
 • har tid og lyst til arbejdet, herunder tid til perioder med intensivt arbejde
 • har erfaringer på egen krop med at falde inden for LGBT+ (hvilket betyder, at heteroseksuelle cis-personer ikke kan blive kontaktpersoner i LGBT Asylum)
 • taler engelsk
 • besidder basale IT-kundskaber.

Send en motiveret ansøgning til info@lgbtasylum.dk med angivelse af, hvilke områder du ønsker at engagere dig i (man må gerne indgå i flere).

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige frivilligområder.

Frivillig kontaktperson

LGBT+ personer er en overset gruppe, der oplever særlige udfordringer i asylsystemet. Derfor har vi brug for kontaktpersoner!

Vi arbejder ud fra den tilgang, at asylaktivisten (det kalder vi asylansøgere) i udgangspunktet har ansvaret og initiativet. Kontaktpersoner guider og støtter vedkommende.
Som kontaktperson følger du en eller flere asylaktivister i deres vej gennem det danske asylsystem. Dette arbejde har både en sagsmæssig og en social side.

Sagsmæssigt indebærer det blandt andet, at du informerer asylaktivisten om asylsystemet, forbereder asylaktivisten til interviews med myndighederne, hjælper med sagsarbejdet ved fx at indhente baggrundsoplysninger fra oprindelseslandet; henviser asylaktivisten til den rette person/organisation/myndighed, fx sundhedspersonale, asylcenter, Dansk Flygtningehjælp, advokat.

Du er derudover det sociale link mellem asylaktivisten og LGBT Asylum.
En af opgaverne er derfor at videregive informationer om arrangementer såsom lørdagsmøder, Pride, demonstrationer m.m. og sørge for at planlægge transport.

Som kontaktperson skal du:

 • Kunne forpligte dig til at følge en asylaktivist med rådgivning og støtte gennem en længere periode
 • Holde fokus på asylaktivisternes behov og interesser
 • Være indstillet på perioder med intensivt arbejde
 • Identificere dig som LGBT+ person (hvilket betyder, at heteroseksuelle cis-personer ikke kan blive kontaktpersoner i LGBT Asylum)
 • Kunne tale dansk og engelsk
 • Besidde basale IT-kundskaber.

Der er mødepligt til vores månedlige lørdagsmøder og kontaktpersonmøder, to årlige halvårsmøder og individuelle rådgivningsmøder med asylansøgere. Du skal derfor forvente at deltage i to til tre møder om måneden.

Som kontaktperson i LGBT Asylum har du tavshedspligt, og du må ikke videregive identificerbare oplysninger eller navne.
Du får et uddannelsesforløb og støtte fra andre kontaktpersoner og løbende uddannelse og supervision.

Meld dig som kontaktperson ved at udfylde og sende dette skema  til info@lgbtasylum.dk.

Frivillig i Refugees-gruppen

Gruppen giver fællesskab for LGBT+ flygtninge, der har fået asyl i Danmark, arrangerer halvårlige refugee-camps, hjælper og støtter hinanden.

Vores medlemmer kommer hele verden – og er både LGBT+ og alt det imellem og ved siden af.

Vi mangler frivillige, som kan understøtte fællesskabet og være med til at skabe rammerne for inkluderende og deltagende aktiviteter og samvær.

Vi hjælper hinanden med at finde en plads i Danmark, fx finde venner og fællesskaber, måske et sted bo, et job eller studie.

Vi hjælper hinanden, når man er ensom eller har det svært – og når det går rigtigt godt og man har lyst til at dele sine succeser med andre.

Vi hjælper også hinanden med kontakt til kommuner, jobcentre og myndigheder – og så hænger vi ud og griner en hel masse!

Vi vil gerne styrke fællesskabet med flere aktiviteter både i København og Aarhus, det kunne være tema-møder, samtalegrupper, spilleaftener, fredagsøl eller helt andre aktiviteter, som du og vi kunne have lyst til at lave.

Frivillig til eventplanlægning

Man skal til at starte med engagere sig enten i Refugee-gruppen eller som kontaktperson for at være med i LGBT Asylum, men vi søger også folk som desuden har interesse og gerne erfaring indenfor planlægning af events.

Vi holder månedlige lørdagsmøder med skiftende temaer, for alle vores medlemmer.

Temaerne kan være alt fra seksuel sundhed til sport, mental sundhed, religion fra et LGBT-perspektiv, multireligious holiday-hygge med lipsync-konkurrence og alt muligt andet.

Derudover deltager vi selvfølgelig i Pride, både i København og i Aarhus – også her skal vores deltagelse planlægges. Vi er typisk omkring 50-60 personer til et event, og vi plejer at slutte med en fælles middag og festlig hygge.

Alle vores events planlægges i tæt samarbejde med asylaktivister, flygtninge og kontaktpersoner i gruppen. Det er derfor en central del af vores event-planlægning at inddrage medlemmer og frivillige i LGBT Asylum og lave deltagende/samskabende aktiviteter før og under eventene.

Meld dig som frivillig tolk

LGBT+ asylansøgere og flygtninge er en overset gruppe, der oplever særlige udfordringer, for eksempel i form af racisme og eller homofobi. Derfor har LGBT Asylum et stærkt korps af LGBT+ sensitive tolke, der er en vigtig del af vores politiske og sociale arbejde.

Du bistår ved rådgivningsmøder i asylsager, med tolkning af beskeder, for eksempel på SMS eller med tolkning til vores sociale arrangementer eller oplæg.

Som tolk i LGBT Asylum har du tavshedspligt, og du må ikke videregive identificerbare oplysninger eller navne.

Som tolk i LGBT Asylum

 • Kan du tolke mellem dansk eller engelsk og et andet sprog
 • Identificerer du dig enten selv som LGBT+ person eller har forståelse for LGBT+ spørgsmål
 • Kan du hjælpe med at tolke cirka en gang om måneden.

Har du spørgsmål eller vil melde dig som tolk, så skriv til info@lgbtasylum.dk

Tilbage til hovedmenuen
MenuLuk menuen
Støt LGBT Asylum
LGBT Asylum