If you got asylum

Group for LGBT refugees with residence in Denmark

LGBT Refugees is our group for LGBTQ refugees who have been granted asylum and residence in Denmark.

The group is for LGBT refugees who want a network with other LGBT persons facing some of the same situations and issues related to being LGBT and refugee. The members of the group can share experiences and support each other regarding LGBT-related issues, issues related to living in exile or practical matters related to for example social services, housing, employment or education.

The group is a space for support and empowerment, and for having a good time.

All LGBT refugees with residence in Denmark are welcome in the group. The meetings are held in Copenhagen.

You can contact LGBT Refugees on this email: info@lgbtasylum.dk. Or phone: 71 52 33 97 (Mondays 15.00-18.00).

LGBT Refugees organise free weekend seminars for LGBT refugees twice a year. The next weekend is 19-21 October 2018, and will take place at a colony close to Kalundborg.

Apart from socialising and party, the programme for the camp will include workshops and talks about. Sign up for the camp by the email or phone mentioned above!


Gruppe for LGBT-flygtninge, der har fået asyl

Kender du en flygtning, der er homoseksuel, biseksuel eller transperson, så er der mulighed for at henvise til LGBT Refugees, der er en gruppe for LGBT-flygtninge med ophold i Danmark.

Der er en del LGBT-flygtninge i Danmark, der har fået asyl, fordi de risikerer forfølgelse i deres hjemland på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet eller af andre grunde. LGBT-flygtninge er oftest kommet alene til Danmark og har nogle problematikker at arbejde med, som de ikke i samme grad som andre flygtninge kan bruge migrantmiljøer og –netværk til.

Derfor har vi i LGBT Asylum en gruppe for LGBT-flygtninge, der har fået asyl i Danmark, og som har brug for et netværk til sammen at håndtere udfordringer i den såkaldte integrationsperiode. Det være sig ift. LGBT-relaterede tematikker, eksilrelaterede problemstillinger eller praktiske forhold knyttet til eksempelvis boligplacering, uddannelse eller arbejde.

Alle LGBT-flygtninge, der har fået asyl, er velkomne i gruppen. Gruppens møder afholdes i København.

LGBT Refugees kan kontaktes på mail: info@lgbtasylum.dk. Eller telefon: 71 52 33 97 (mandag 15.00-18.00).

LGBT Refugees afholder weekendtur og seminar for LGBT-flygtninge to gange om året. Næste weekendentur finder sted d. 19.-21. oktober 2018, ved Kalundborg. Tilmeld dig via ovennævnte email eller telefonnummer.

Læs mere om nogle af vores tidligere weekendture i LGBT Asylums nyhedsbrev nr. 6, maj 2016 samt nyhedsbrev nr. 7, december 2016.

Vores aktiviteter er gjort mulige takket være en donation fra Det Obelske Familiefond.